System ZEUS UMCSFormularz zakładania konta zakładowego

. @poczta.umcs.lublin.pl
pomoc

* - wypełnienie obu pól identyfikatora nie jest obowiązkowe, możesz wypełnić tylko jedno dowolne pole, wtedy utworzysz konto o adresie np. inst@poczta.umcs.lublin.pl. Po utworzeniu konta Twój identyfikator składać się będzie tylko z małych liter!

** - hasło pierwotne powinno składać się minimalnie z ośmiu znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry. Po zalogowaniu się do konta przez przeglądarkę należy zmienić hasło na docelowe, które podlega zmianie nie rzadziej niż co 30 dni)

*** - pole nieobowiązkowe - jeżeli konto zakładowe funkcjonowało na jednym z serwerów wydziałowych uczelni i chcesz przenieść jego obsługę do nowego konta w systemie ZEUS, wpisz jego adres email (z nazwą serwera np. inst@hermes.umcs.lublin.pl). Nazwy wydziałowych serwerów, z których możesz przenieść konto to: golem, tytan, hermes, ramzes, klio, biotop, temida, sokrates, eos, hektor.